Skifsens Vänner

Föreningen bildades 2005 och har nu 37 medlemmar. 

Verksamheten kretsar i huvudsak kring uppbyggnaden av Finngården Skifsen och medlemmarna ordnar också några arrangemang för allmänheten varje sommar.

Arbetet sker mest på sommarhalvåret, framförallt vid gården, men på våren träffas medlemmarna en kväll i veckan och ordnar med material som behövs vid bygget, t.ex näverplockning, barka stör till tak och annat.

Varje sommar vecka 28 anordnas Säfsenveckan i bygden, där olika byar och föreningar är ansvariga för varsin dag under veckan. Skifsens Vänner deltar i arrangemanget med en egen dag - Skifsendagen på måndagen.

I år liksom ifjol håller vi rökbastun öppen och varm en gång i månaden så att den som vill har chansen att prova på rökbastubad.

Föreningen håller regelbundet medlemsmöten och har årsmöte i mars månad.

En medlemsresa ordnas årligen. 

Föreningen tar också emot grupper som vill komma till Finngården Skifsen för att bada rökbastu, få en guidning eller bara fika.

Styrelsen består av: Susanne Andersson ordf. Emma Thorin sekr. Lena Jonsson kassör, Arne Nordahl och Hans Horm ledamöter.

Bilden ovan från fjolårets spångbygge längs Skifsenleden

Vill du bli medlem i Skifsens Vänner?

Du kan vara aktiv medlem  och delta i arbetet med Finngården.

Du kan också vara passiv medlem och stötta arbetet med din medlemsavgift.

Medlemsavgift 100 kr/år.

Vill du bli medlem - skicka ett mail till: info@skifsen.se