Planering för barmarks-säsongen 2017

Så här ser planen ut som antogs på årsmötet för arbeten i Skifsen 2017

Mars
* Årsmöte 27/3 kl. 18.00

April
* Tillverkning av pank till rökugn i Pörtet
* Fågelholkar ska ses om och nya sättas upp.
* Slyröjning
* Golv i Pörtet om vägen är farbar, annars i maj.

Maj
* Vandringsleden; översyn och röjning vid behov. Faddersystem.
* Samla och köra sten till ugnen.
* Så lite svedjeråg.
* Taklagsfest (innestående)
* Rökugnen byggs och rökstugan färdigställs.

Juni  
* Forts. vandringsled
* Rökbastubad lördag 10/6.
* Arbetsdag och medlemsmöte i Skifsen 10/6. Jourlista upprättas för kaffeservering och fårskötsel.
* Så svedjeråg, en ny fläck.
* Rökugnen byggs och rökstugan färdigställs.

Juli 
* Slåtterdag lördag 1/7
*Vecka 27, förberedelser för Skifsendagen. Röjning, slåtter mm.  
* Skifsendagen måndag 10/7
Invigning av rökugn och rökstuga.
* Rökbastubad måndag 10/7
* Får i Skifsen under Säfsen-veckan och gärna före.
* Kaffeservering i Skifsen 19/7 & 26/7 kl. 15-18.

Augusti
* Rökbastubad lördag 12/8
* Arbetsdag i Skifsen 12/8 och medlemsmöte
* Studieresa till Bredsjö. Ostkafé och Finnstigen.

September
* Skifsenlunken lördag 9/9, start kl. 9

Oktober
Vinterförberedelser

November
* Medlemsmöte med bildvisning

Medlemmar och andra som vill delta är varmt välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte

Föreningens årsmöte sker:

Måndag 26/3 kl.18.00

Folkets Hus, Fredriksberg

Välkommen!

 

Tak på rökstugan

 

Vandringsleder att vandra - långt & kort

Nu finns en "knippe" nya vandringsleder i olika längd med start från parkeringen till Säfsnäs Hembygdsgård. 
Det är:
- "Nya Skifsenleden" 22,5 km. 
- "Mörttjärn" 5 km
- "Jägarodlan" 2,5 km
- "Mellansjön" 3,3 km med info om natur och platser.

Dessutom en "Fantasistig" på 500 meter för de minsta med start och mål på hembygdsgården.

Skifsens Vänner har varit huvudansvarig för jobbet.

Ny karta över lederna finns att köpa vid Ostkôja i Fredriksberg för 10 kr.

  Vi hoppas verkligen att lederna inte används av crossåkare, MTB-cyklister och hästar. Låt dessa leder få vara till för vandrare. Här nedan ett par bilder från den 300 meter långa spången som byggts efter ett besök av crossåkare. Inte snyggt och inte trevligt att fixa till.

Skifsenlunken
lördag 9/9 2017

Vandra "nya Skifsenleden", 22,5 km lördagen den 9/9 och delta i Skifsenlunken.

Du går i din egen takt på märkt vandringsled och med karta i hand. Det finns också möjlighet att gå i grupp med vägvisare.
Vätskekontroller, sopplunch, anmälningsavgift 200 kr.
Anmälan före 1/9.

Inbjudan 2017

 

Skifsenlunken 2014

 Skifsenleden 2014

 

Hitta fler upplevelser i Finnskogarna

Finnskogarna

2012-04-12

Rökbastubad

sommaren 2017 

Följande dagar eldas rökbastun för allmänt bad:

Lördag 10/6
Måndag 10/7
L
ördag 12/8
Badet startar kl. 14. Medtag badkläder. Pris 50 kr. Dopp i Skifssjön ingår i priset!

Fika och guidning 50 kr

Välkomna!Rökbastubad

Skifsendagen i

Säfsenveckan 2017

Måndagen den 10/7 arrangerar vi Skifsendagen i Säfsenveckan. Öppet kl. 11-16 med servering, hantverk, underhållning, guidning och rökbastubad kl. 14.00.

Kl. 11.00 invigs rökstugan och den nya rökugnen.

Läs hela programmet för Säfsenveckan här.

Välkomna

Skifsendagen 2014-bakning

 Bidrag till rökugnen

Skifsens Vänner har tacksamt tagit emot vindbonus från Stena Renewable. 10.000 kr som går direkt till att färdigställa rökstugan med rökugn och golv.

Stort tack!

Diplom vindbonus

 

 

Brand i rökbastun!
 
2014 brann det i rökbastuns tak. Taket lagades 2015 och vi eldar för rökbastubad som vanligt.  

Läs om branden:
Lördagen den 14/6 2014 vid eldning av bastun för dagens bad, slog det eld i taket på bastun.

Tack vare att timringskursen pågick och det fanns många som hjälpte till med släckningen så räddades stommen, men taket är förstört.
De planerade bastubaden i år är därför inställda tills vidare!

Läs om branden här!

Finngården Skifsen

I Skifsen, ca 7 km söder om Fredriksberg, pågår ett helt unikt, långsiktigt och ideellt arbete med att bygga upp en finngård som den kunde se ut på 1750-talet. 

Platsen är vald med omsorg. Den är en av de sex första boplatserna i Säfsen som skogsfinnarna valde att slå sig ner på omkring 1620. Sedan dess har platsen varit bebodd fram till mitten av 1940-talet. Då revs de två gårdar som då fanns där och marken planterades med gran.

Här ska uppföras de typiska skogsfinska karaktärsbyggnaderna, rökbastu, pörte, ria men även andra gårdsbyggnader som var vanliga på en finngård vid den tiden. Vissa anpassningar kommer att göras på byggnaderna så att de ska fungera för att bedriva verksamhet i.

Idag finns en fungerande rökbastu, ett kokhus med en spis, en stolpbod, en lada  och ytterligare två byggnader, rian och rökstugan, är påbörjade. Rökstugan planeras bli färdig med rökugn så att den kan invigas på Skifsendagen i Säfsenveckan 10/7 2017.

Arbetet drivs av den ideella föreningen Skifsens Vänner.

Bastun o liljorSpis i kokhuset växer uppTimringen startarExakta måttTunga stockarMotti & fläsk serverasMotti & fläsk serverasLunchrast i SkifsenTak på rökstugan