Några händelser under elva år

Bilder från arbetet med Finngården Skifsen 2003 till 2014

Skogen avverkas på Skifsudden, vårvintern 2003

Första svedjerågen 2004

Styvmorsviol på gammal svedja 2005

Gångvägen maj 2005

Anslagstavlan på plats 2006

Gärdesgården byggs med hjälp av "Gröna jobb" i augusti 2006

Rökbastun tar form hösten 2006

Hela udden svedjas vid midsommartid 2006. Svedjeråg sås i den varma askan.

Säfsenveckan 2007

Ugnen till rökbastun byggs 2008. Här syns Lars och Hans

Invigning av rökbastun med bad Säfsenveckan 2009.

Svårt att bada efter badet - vi bygger en brygga på sensommaren 2009. Emma och Lana samlar sten.

Sten samlas till bryggans stenkista. Arne bygger.

Trädfällning på gården 2009 för att bereda plats för kokhuset bl.a

Kokhuset byggs och får taket klart 2010.

Arbetsdag juni 2011. Första varven läggs på nästa hus - en stolpbod som väntat på att komma på plats i många år.

Arbetsdag i juni 2011. Vi rensar ängen på pinnar som finns kvar efter avverkningen. Ska eldas till hösten.

Stolpboden byggs sommaren 2011. Tätning med mossa. Ingrid och Anders.

Väggarna på stolpboden halvvägs uppe. Fredrik mottagare av stockar.

Alla stockar och takåsar på plats - stolpboden är rest. Sommar 2011.

Kokhus och stolpbod 2011.

Säfsenveckan 2011

Staffan Lundaahl förevisar knackelie

Motti & fläsk. Lana & Ann-Marie

Bastukvastbindning Seppo Timonen.

Vägskylten på plats

Vägskylt till Villbäck på plats i Strömsdal 2014

Timring av rökstuga juni 2014

Timring juni 2014

Timringspaus juni 2014

Timmerman

Rökstuga timras juni 2014

Timring juni 2014

Timringsdagen avslutas

Rökbastun brinner 14 juni 2014

Släckning pågår

Eftersläckning av räddningstjänsten

Märkning naturstig 2014

Rökugnen i rökstugan på Säfsnäs hembygdsgård. Grunden är lagd.

Sista stenen på skorstenen juli 2014

En nöjd rökugnmakare Jo Husmo är klar med spisen i kokhuset juli 2014

Så här vacker blev den - ett riktigt konstverk!

Spisen i kokhuset invigs 11 juli 2014

Säfsenveckan 2014- ett dopp i Skifssjön efter bastubad

Säfsenveckan 2014 - Elinor Brolin underhåller

Säfsenveckan 2014 - kaffepetter på plats

Skifsen i juli 2014

Skifsen i juli 2014

Skifsenleden hösten 2014

Spång på Skifsenleden

Nyspångat 2014

En annan spång 2014

Timringskursen fortsätter i augusti 2014

Timring i augusti 2014

Skifsenlunken september 2014

Skifsenlunken september 2014 - vägvisare Hans

Skifsenlunken 2014 - höstlikt

Fredriksbergsskolan hjälper till med barnstigen på hembygdsgården.